Maldives in the UAE

The Maldives established diplomatic relations with the UAE on 15 March 1978.

The Embassy of Maldives accredited to UAE is in Abu Dhabi. His Excellency Ahmed Rasheed was appointed as the first Ambassador of the Republic of Maldives to the United Arab Emirates on 4th June 2012.

The current Ambassador of the Maldives to the United Arab Emirates is Her Excellency Ms Aminath Shabeena.

Consular

The Embassy of the Maldives in United Arab Emirates extends consular services to Maldivian nationals, residing in or visiting UAE.

Travel

You do not need to obtain a visa if you are visiting to Maldives as a tourist. Tourists from all nationalities are issued a 30-day visa on arrival.

Investment

The diversity of options for doing local business makes the Maldives a very attractive proposition for enterprises.

Ambassador Shabeena attends Inauguration ceremony of Maldives Heritage Week in Sharjah 1024 694 The Embassy of the Republic of Maldives in UAE

Ambassador Shabeena attends Inauguration ceremony of Maldives Heritage Week in Sharjah

Maldives Heritage Week in Sharjah organized by Sharjah Institute for Heritage began…

read more
Maldives is the World’s Leading Destination 2020 1500 815 The Embassy of the Republic of Maldives in UAE

Maldives is the World’s Leading Destination 2020

Maldives has received the World’s Leading Destination award at the Grand Final…

read more
The new Ambassador of Maldives to UAE presents Credentials to the Vice President of UAE 1200 800 The Embassy of the Republic of Maldives in UAE

The new Ambassador of Maldives to UAE presents Credentials to the Vice President of UAE

The resident Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Maldives to…

read more

Tweets

RT @ibusolih އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދި ތާރީޚާއި ސަޤާފީ ތަރިކައަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށް ލިބިފައިވާ އަގުނުކުރެވޭ ފަދަ ނިޢުމަތެއް. އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި، ފަހި މުސްތަޤްބަލެއް ބިނާކުރުމަށް ސަޤާފީ ތަރިކަ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ. #ތަރިކައިގެދުވަސް

About 11 hours ago from Maldives Embassy UAE's Twitter via Twitter for iPhone

Back to top